Totalentreprenad

Anlita oss för ert byggnadsprojekt

Hos oss på Snickeri I Hjuvik har vi gedigen kunskap och mycket erfarenhet av olika byggnadsprojekt. Vi hjälper till med renoveringar av exempelvis badrum och kök, vi bygger altaner och byter tak samt utför andra snickerier av olika karaktär och omfång. Läs gärna mer på vardera undersida där vi berättar mer ingående om varje enskild inriktning.

Det som gör att ni kan anlita oss för en sådan bredd av tjänster är tack vare att vi erbjuder en totalentreprenad, vi tar med andra ord hand om allt från den inledande planeringen till ett färdigt projekt. Vissa uppdrag är fokuserat på till exempel ett enskilt rum, medan andra innefattar flera områden och det gör att arbetet blir både utmanande, variationsrikt och kreativt – precis som vi vill ha det. För er som inte tidigare anlitat en totalentreprenad så ska vi berätta vad det innebär för er som kund och uppdragsgivare.

Totalentreprenad i Hjuvik
Totalentreprenad Hjuvik

Vad totalentreprenad innebär

När ni anlitar oss så innebär det att vi har möjlighet att ta hand om byggprojektet från dess början till slut. Vi gör det arbete som vi är experter på inom snickeri och de områden som kräver annan behörighet, kunskap eller om jobbet helt enkelt kräver en större arbetsstyrka så hyr vi in och anlitar de resurser som behövs. Under åren i branschen har vi inte bara snickrat utan även byggt och skapat ett stort kontaktnät av skickliga hantverkare som vi samarbetar med i våra olika projekt.

Tillsammans kan vi ta oss an uppdrag som till exempel kräver certifierad VVS-montör, elektriker eller annan utomstående aktör. Vi planerar och har hand om all kontakt och logistik mellan samtliga parter så att de enda ni behöver ha löpande kommunikation med är med oss. Som totalentreprenad med kunniga företagspartners kan ni känna er trygga med att anlita oss för ert byggprojekt.

Vi hjälper er med

Från projektering till utförande

Att anlita en totalentreprenad som oss innebär att vi hjälper er från byggprojektets start till färdigt resultat. Vi sköter planering, kommunikation och logistik genom hela processen.

En avtalspart underlättar

För er som kund underlättar det att bara behöva anlita och få information från en avtalspart istället för flera aktörer. Vi samarbetar bara med seriösa och skickliga företag och hantverkare.

Kunskap och erfarenhet

Vi har bred kunskap och mycket erfarenhet men jobbar också aktivt med att utvecklas inom vårt yrke. Jobbet kräver också att vi håller oss uppdaterade för att kunna leverera det bästa.

Kontakta oss för en offert